Quản trị viên

LỄ KÝ KẾT VỚI ĐỐI TÁC PHẠM KÔNG TRƯỜNG – CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

Một ngày vô cùng tuyệt vời, lễ ký kết hợp tác cùng đối tác Trường Phạm Kông chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện doanh nghiệp, đào tạo phát triển bản thân và đối tác Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia Agency Marketing, chuyên cung cấp giải pháp Marketing cho các doanh nghiệp.