SHARING SÁNG THỨ BẢY - SÂN CHƠI CỦA NHỮNG NGƯỜI...
"Muốn biết một người có thể đi bao xa, hãy nhìn xem người đồng hành với anh ta là ai." Người với người đều sẽ ảnh hưởng lẫ...
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG CÁC ĐỐI TÁC KHU...
Hình ảnh buổi ký kết với các đối tác ngày 11/03/2021 của NEW LIFE khu vực miền Bắc. Đây chính là những người cộng sự mới n...
RA MẮT SẢN PHẨM BẢN ĐỒ VẬN MỆNH

LỄ KÝ KẾT VỚI ĐỐI TÁC PHẠM KÔNG TRƯỜNG – CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

Một ngày vô cùng tuyệt vời, lễ ký kết hợp tác cùng đối tác Trường Phạm Kông chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện doanh nghiệp, đào tạo phát triển bản thân và đối tác Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia Agency Marketing, chuyên cung cấp giải pháp Marketing cho các doanh nghiệp.