CHỈ SỐ TÂM HỒN – TIẾNG GỌI CON TIM
Chỉ số Tâm hồn (còn được gọi là Con số khát tâm) là cách gọi ngắn gọn của con số thúc giục tâm hồn (soul urge) hoặc còn đư...
CHỈ SỐ NHÂN CÁCH – HÌNH ẢNH BẠN TRONG MẮT...
Chỉ số Nhân cách là con số đại diện cho nhân cách của bạn phơi bày ra bên ngoài. Nó cho biết cách bạn ứng xử, đối đãi với ...
Năm 2021 có gì?
Chúng ta vừa bước vào năm 2021, năm của năng lượng số 5: Đổi mới, đột phá, nhưng đi kèm đó là sự Bất quy tắc. Điều này sẽ ...